De verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een notariële akte die door een notaris wordt opgemaakt. Uit deze verklaring blijkt dat overledene met of zonder testament is overleden en wie tot de nalatenschap zijn gerechtigd voor welk deel. Tevens wordt de verklaring van erfrecht veelal uitgebreid met een machtiging van de erfgenamen aan één van hen om de lopende zaken af te wikkelen. Banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke vragen in de meeste gevallen om een verklaring van erfrecht.

Waarom deze website?
Een overlijden van ouder(s), kind, broer, zuster of ander familielid heeft een grote impact op de nabestaanden. In de praktijk betekent dit dat u een notaris moet aanwijzen die deze verklaring voor u gaat opmaken. De notaris zal u vervolgens vragen gegevens beschikbaar te stellen voor de verdere afwikkeling. Helaas is er veelal kort na het overlijden een noodzaak om een aantal zaken geregeld te krijgen, waaronder een verklaring van erfrecht.

Over het algemeen een hoop rompslomp waar u op dat moment niet op zit te wachten en die ook in zijn geheel onnodig is. Om het proces van de verklaring van erfrecht daarom zo efficiënt en voor u zo zorgeloos mogelijk te maken, bieden wij u de mogelijkheid om via onze site deze dienst voor u te verzorgen. Het is dus niet noodzakelijk om eerst contact met ons te hebben en allerlei gegevens uit te zoeken. Wilt u weten hoe het proces precies werkt? Lees dan verder bij ‘hoe werkt het’.

Tarieven
De kosten voor een verklaring van erfrecht bedragen EURO 450,00 (inclusief 21% BTW). Uitgaande van een Nederlandse gezinssamenstelling tot 2 erfgenamen.

Indien uw aanvraag van de standaardsituatie afwijkt zal de notaris contact met u opnemen voor een aangepaste prijsopgave.

Aanvragen: hoe werkt het?

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en druk op ‘verzenden’.
  • De ingevulde gegevens worden vervolgens door ons verwerkt.
  • De contactpersoon/gemachtigde ontvangt (binnen 5 werkdagen) een e-mail met een concept van de verklaring van erfrecht en de factuur.
  • De contactpersoon/gemachtigde kan wijzigingen doorgeven aan de notaris per email dan wel telefonisch.
  • Na akkoord van de conceptakte dienen de erfgenamen zich lijfelijk te legitimeren bij de Akteportaalnotaris of een ander notariskantoor naar keuze.
  • Na ontvangst van de betaling worden de benodigde verklaringen/volmachten door ons opgemaakt en per post verzonden aan de erfgenamen met het verzoek deze te willen ondertekenen en retour te zenden.
  • Na retour ontvangst van alle benodigde getekende verklaring(en)/volmacht(en) ontvangt contactpersoon/gemachtigde via e-mail een melding dat de verklaring van erfrecht is afgegeven.
  • Het notarieel afschrift van de verklaring van erfrecht wordt in drievoud naar de contactpersoon/gemachtigde per post verzonden.
  • Een digitale kopie wordt verzonden per mail en indien van toepassing naar uw bankorganisatie.

Verklaring van erfrecht aanvragen

 

Gegevens overledene
 Man VrouwGemachtigde voor en namens erflaterContactpersoon
 Idem gemachtigde Nee, andere contactpersoon, namelijk: 


Akkoord Algemene voorwaarden  
Akkoord volmacht  

 

 

Waarom verklaringenerfrechtdirect.nl?

Waar u bij andere aanbieders nog wel eens voor verrassingen achteraf kan komen te staan, doordat er lage vanaf tarieven worden gecommuniceerd en per erfgenaam een extra bedrag wordt doorbelast, hanteert verklaringvanerfrechtdirect.nl een vast bedag van EURO 450,00 (inclusief 21% BTW), uitgaande van een Nederlandse gezinssamenstelling tot 2 erfgenamen. Indien uw aanvraag van de standaardsituatie afwijkt zal de notaris contact met u opnemen voor een aangepaste prijsopgave.